Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

VÒNG 2 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 4 NĂM HỌC 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Violympic và sưu tầm
Người gửi: Trương Thị Hoàng Mai
Ngày gửi: 15h:22' 09-06-2017
Dung lượng: 249.0 KB
Số lượt tải: 353
Số lượt thích: 0 người
VÒNG 2 LỚP 4 (Ngày 12/09/2016)
Điền số thích hợp
Câu 1: Số gồm 8 đơn vị, 7 trăm và 5 vạn là …………………..
Câu 2: Giá trị của biểu thức 18 + 1188 : a với a = 9 …………..
Câu 3: Một hình vuông có cạnh bằng 7cm. Chu vi của hình vuông đó là …......... mm.
Câu 4: Số bốn mươi nghìn không trăm năm mươi hai được viết là ………………….
Câu 5: Tìm x biết: x + 21609 : 3 = 17068 Trả lời: x = …………
Câu 6: Nếu a là số có 1 chữ số thì biểu thức A = 251 a + 234 có giá trị lớn nhất là …………… Câu 7: Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là ………………… Câu 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; …… Câu 9: Có hai xô nước, mỗi xô chứa 10 lít nước sạch. Nếu đổ 6 lít nước từ xô thứ nhất sang xô thứ hai thì số nước ở xô thứ hai gấp số nước ở xô thứ nhất …… lần.
Câu 10: Bạn Tí nghĩ ra một số. Đầu tiên Tí nhân số đó với 3. Được kết quả,Tí trừ cho 4. Xong, Tí lại lấy kết quả chia cho 5. Cuối cùng, Tí lấy kết quả cộng với 2 thì được 6. Số ban đầu bạn Tí nghĩ là số …..
Câu 11: Tích của hai số là 645. Tìm thừa số thứ nhất biết rằng thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 860. Thừa số thứ nhất là ………
Câu 12: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 1984 = 1 1000 + 9 ……… + 8 10 + 4 1
Câu 13: Giá trị của biểu thức: 523 (36 : c) với c là số lớn nhất có 1 chữ số là ………
Câu 14: Tìm x biết: (x 5 – 19) + (x 3 + 24) = 125 Trả lời: x = ………..
Câu 15: Bố đưa chị 7 tờ 50000 đồng để mua sách. Chị mua sách hết 200000 đồng. Chị phải trả lại bố ……. tờ 50000 đồng.
Câu 16: Điền dấu > ; < ; = vào chỗ chấm: 8 b + 9 b ….. 10 7 + 10 10 (biết b là số có 1 chữ số khác 0)
Câu 17: Tìm x biết: x : 9 = 1436 (dư 6) Trả lời: x = …………..
Câu 18: Giá trị của biểu thức: 456 – 95 3 là ………..
Câu 19: Bạn Nô-bi-ta đi bộ đến trường hàng ngày. Cứ 5 phút thì Nô-bi-ta đi được 325m. Bạn ấy mất 10 phút để đi tới trường. Đoạn đường từ nhà đến trường của Nô-bi-ta dài ……… m. Câu 20: Tích hai số là 75. Bạn chuột Mickey viết thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số thứ nhất và giữ nguyên thừa số thứ hai rồi nhân hai số với nhau.Tích mới là ….......
Câu 21: Bác nông dân mang dầu ra chợ bán. Bác có 2 thùng dầu, biết số dầu ở thùng I bằng số dầu ở thùng II. Thùng thứ nhất có 18 lít dầu. Thùng thứ hai của bác nông dân có số lít dầu là …….. lít.
Câu 22: Biết x > 2014. Giá trị lớn nhất của 2014 – x : 5 là ……….. Câu 23: Tìm một số biết hiệu của số lớn nhất có 5 chữ số với số đó lớn hơn số nhỏ nhất có 4 chữ số 235 đơn vị. Số đó là ………….
Câu 24: Khi gấp một số tự nhiên lên 5 lần, do mải ăn bánh rán nên Đô-rê-mon đã giảm số đó đi 5 lần nên nhận được kết quả là số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau có hàng nghìn bằng 2. Kết quả đúng của phép tính là ……………
Câu 25: Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau sao cho tổng các chữ số bằng 17 là ……………. Câu 26: Cầu thang có 10 bậc. Với mỗi bước, người khổng lồ Gouliver có thể nhảy một số bậc tùy ý. Vậy Gouliver có ……… cách để đi hết cầu thang.
Câu 27: Một hình chữ nhật có chu vi là 56cm, chiều rộng có số xăng-ti-mét là số lớn nhất có một chữ số. Diện tích hình chữ nhật đó là …………. cm2.
Câu 28: Chú chuột Jerry không thích số 0. Mèo Tom mới mua một cuốn sách dày 200 trang để trong túi thì bị chuột Jerry quậy phá. Chú ta cắn rách tất cả các trang có chữ số 0. Số trang sách bị cắn rách là …….. trang.
Câu 29: Một phép chia có thương là 108. Nếu giảm số bị chia đi 3 lần và gấp số chia lên 3 lần thì
 
Gửi ý kiến