Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Unit 18- What are you doing?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Thu Yến
Ngày gửi: 16h:49' 15-08-2016
Dung lượng: 1'002.0 KB
Số lượt tải: 2498
Số lượt thích: 2 người (Huỳnh Trần Thu Hạnh, Nguyễn Thị Huế)
UNIT 18: WHAT ARE YOU DOING?
I- Write the name of action
 II- Read and complete
Watching cooking is in doing

My name is Quan. Today, my family (1)__________at home. We are (2)______________ the living room. My father is (3)______________ TV. My mother is (4)_______________ the dinner. My sister is (5)__________________ her homework and I am playing computer game.
1- Where’s Quan family? _____________________________________________________________
2- What is his father doing?_____________________________________________________________
3- What is his mother doing?_____________________________________________________________
4- What is his sister doing?_____________________________________________________________
III- Choose the best answer
1- My mother is _______________ (cook/cooker/cooking)
2- She’s ______________ the kitchen (on/in/there)
3- What is she _____________? (doing/does/do)
4- I am _________________ a book (listening/reading/watching)
5- He’s _________________ football with his friends (doing/plays/playing)
IV- Read and write the missing words
1- Linda is in the kitchen. She is ____________________ a big meal
2- Phong is in his ___________ He doing his homework
3- Where is Mary? She is in the schoolyard. She is ________________ badminton
4- My family is in the ________________ room. We are __________________ TV
V- Put the words in order
1- I/music/am/listening/to ________________________________________________________________
2- friend/My/is/homework/her/doing ____________________________________________________________
3- you/are/parents/What/doing/? ______________________________________________________________
4- now/you/Where/are?________________________________________________________________
5- in/kitchen/She/the ________________________________________________________________
6- mother/My/cooking/is/dinner ______________________________________________________________
VI- Write the questions
1- _____________________________________? 2- ______________________________________?
Tom’s parents are at home Tom is at school
3- _____________________________________? 4- ______________________________________?
They are watching TV He is playing football with classmates

 
Gửi ý kiến