Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

what do you do in your free time?

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thiên Lý
Ngày gửi: 10h:32' 21-02-2017
Dung lượng: 125.9 KB
Số lượt tải: 1019
Số lượt thích: 0 người
WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME?
Translate into English
Bạn làm gì vào thời gian rãnh
…………………………………………………………………………………..
Tôi lướt net
…………………………………………………………………………………..
Chị gái của bạn làm gì vào thời gian rãnh?
…………………………………………………………………………………..
Chị ấy lau dọn nhà cửa
…………………………………………………………………………………..
Bố của bạn làm gì vào thời gian rãnh?
…………………………………………………………………………………..
Ông ấy đi câu cá
…………………………………………………………………………………..
Ông của bạn làm gì lúc rãnh?
…………………………………………………………………………………..
Ông ấy đọc báo
………………………………………………………………………………….
Bà của bạn làm gì lúc rãnh?
…………………………………………………………………………………..
Bà ấy xem tivi……………………………………………………….
Complete the sentences.
My father often ____________ in his free time./
my sister likes _________________ in her free time. /
We usually ____________________ in our free time. /
In their free time, they ___________________ /
My brother often __________________ in his free time. /
Reorder the sentences
What/ your/ do/ in/ brother/ does/ free/ his/ time?
…………………………………………………………………………………..
Karate/ He/ does
…………………………………………………………………………………..
watches/ He/ English/ on/ cartoon / TV.
…………………………………………………………………………………..
My/ often/ grandma/ in/ work/ the garden/ her/ in/ free/ time.
…………………………………………………………………………………..
What/ they/ do/ do/ their/time/ free/ in?
…………………………………………………………………………………..
Read and do the task
My name is Hoang Anh. In my free time, I often go camping with my family. The camp is in the forest near Ba Na Hills. We go there by car in the morning. My father likes fishing in the stream. My mother likes cooking barbecue for us. My brother and I usually play hike-and-seek. It’s so fun. We return home late in the evening. We enjoy camping very much.
What’s her name?
…………………………………………………………………………………..
What does she do in her free time?
…………………………………………………………………………………..
What does her father like doing?
…………………………………………………………………………………..
What does her mother like doing?
…………………………………………………………………………………..
When do they return home?
…………………………………………………………………………………..
Do they love camping?
…………………………………………………………………………………..

Write about you
My name is ____________________________________ . at weekend, I often __________________________________. My father _______________________________. My mother ______________________________. My sister_______________________

 
Gửi ý kiến