Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Sái Thị Bích Vui
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thanh Khương
Quận/huyện Huyện Thuận Thành
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 29 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1044 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 93843 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này