Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Duy Liên
Giới tính Nữ
Website https://duylien69.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hải Quy
Quận/huyện Huyện Hải Lăng
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Thể dục
Xác thực bởi Thái Văn Hoà, Nguyễn Thị Hồng
Đã đưa lên 263 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 575 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 517 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 35370 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này