Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Thị Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Gio Bình
Quận/huyện Huyện Gio Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Hữu Hải, Lê Thị Hoà
Đã đưa lên 84 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1565 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 33468 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này