Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Đình Toàn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Sơn Lĩnh
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Trần Mạnh Hùng, Hà Thị Hoài
Đã đưa lên 55 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 294 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5436 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này