Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Ngô Hường
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT BC Quang Minh
Quận/huyện Huyện Mê Linh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 667 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1569 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này