Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lê Thị Quyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nga Thái
Quận/huyện Huyện Nga Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Nguyễn Bá Thuần, Mai Chấn Hoàng
Đã đưa lên 33 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 7300 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 21 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10768 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này