Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Luận
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTBT TH THCS Long Túc
Quận/huyện Huyện Nam Trà My
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi nguyễn hồng liền, Nguyễn Văn Chương
Đã đưa lên 101 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 99 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 72608 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này