Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Phan Ngọc Thạnh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ngocthanh260674
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Gia Lai
Quận/huyện Thành phố Pleiku
Tỉnh/thành Gia Lai
Xác thực bởi Nguyễn Văn Long, Trần Công Tịnh
Đã đưa lên 372 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 11461 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17810 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này