Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Viết Tý
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vietyini
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nam Hải Lăng
Quận/huyện Huyện Hải Lăng
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Trần Văn Bích, Võ Viết Tính
Đã đưa lên 345 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6579 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 69 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 104948 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này