Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đỗ Văn Minh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tả Thanh Oai
Quận/huyện Huyện Thanh Trì
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Trần Quốc Trường, Chử Thị Huyền Trang
Đã đưa lên 2580 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 9 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 153761 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này