Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hoàng Thùy Chi
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Hội Hợp
Quận/huyện Thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 547 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 14 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1100 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này