Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyên Vá
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
Quận/huyện Huyện Di Linh
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1252 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 562 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này