Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Thanh Tâm
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mỹ Hiệp
Quận/huyện Huyện Chợ Mới
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Vật lý, Tin học
Xác thực bởi Cao Văn Mên, Ngô Long Kiến
Đã đưa lên 2186 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 431 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 25 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 285105 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này