Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Trung Kiên
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Điểu Cải
Quận/huyện Huyện Định Quán
Tỉnh/thành Đồng Nai
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 10310 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 23 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 22271 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này