Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Trần Thị Việt Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Bắc Sơn
Quận/huyện Huyện Bắc Sơn
Tỉnh/thành Lạng Sơn
Chuyên môn Toán học, Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 40 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 8017 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 33150 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này