Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Huy Nam
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Gia Thanh
Quận/huyện Huyện Phù Ninh
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Thể dục
Xác thực bởi Đào Tiến Tiếp, Đào Kiên Cường
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 10962 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2979 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này