Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Thị Quy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hà Ninh
Quận/huyện Huyện Hà Trung
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Xuân Thiện, Nguyễn Tuyết Tuyết
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 838 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3937 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này