Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Hứa
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/basan0702
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu giao vien Toán rất chi bình thường
Xác thực bởi Phan Cong Ca, Vũ Hồng Nguyên
Đã đưa lên 372 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4152 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 70 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 214075 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này