Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Phan Phuoc Bao
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Y Dược
Quận/huyện Thành phố Huế
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 24 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 15429 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7388 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này