Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trương Hữu Hùng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hungsrem
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Sơn Mỹ
Quận/huyện Huyện Hàm Tân
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Mai Chiếm Lich, Nguyễn Thị Tâm
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2740 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15896 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này