Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Đức Nội
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ducnoids1
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đông Sơn 1
Quận/huyện Huyện Đông Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Công Nghĩa, Mai Tien Linh
Đã đưa lên 200 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3091 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 130 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 29193 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này