Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Phạm Hồng Quang
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường PTTH Hoá Tiến
Quận/huyện Huyện Minh Hóa
Tỉnh/thành Quảng Bình
Xác thực bởi Trương Biên Thuỳ, Trần Đăng Lịch
Đã đưa lên 76 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 10547 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11126 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này