Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Ngọc Thái
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trường Trinh
Quận/huyện Huyện Tân Phú
Tỉnh/thành Đồng Nai
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 26 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1163 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8206 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này