Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Hòa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Tỉnh
Quận/huyện Thị xã Đồng Xoài
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 336 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2387 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này