Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Xuân Tiếp
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Tranhailam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Bắc Lý
Quận/huyện Huyện Lý Nhân
Tỉnh/thành Hà Nam
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Văn Sơn, Phạm Thanh Đạo
Đã đưa lên 24 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3418 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3739 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này