Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Tam
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hợp Lý
Quận/huyện Huyện Lập Thạch
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục
Giới thiệu Bằng khen CTUBND Tỉnh, CSTDCS
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 81 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2786 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 55581 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này