Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đình Cường
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/GVTNguyenCuong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nông Cống
Quận/huyện Huyện Nông Cống
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Đặng Đức Thưởng, Phạm Hồng Bằng
Đã đưa lên 351 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5713 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 51875 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này