Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thanh Cao
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Hồng Hạnh
Đã đưa lên 55 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6368 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11893 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này