Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lam Thi Thu Thuy
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/lamthuthuy
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hà Trung
Quận/huyện Huyện Hà Trung
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Bùi Thị Hiền, Dương Văn Thành
Đã đưa lên 294 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1205 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 9 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 64369 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này