Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đặng Huyền Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Vương
Quận/huyện Huyện Tiên Lữ
Tỉnh/thành Hưng Yên
Chuyên môn Lớp 2, Lớp 4
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1330 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 536 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này