Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Chí Thành
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Long Xuyên
Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Dương Phước Sang, Cao Thanh Nhân
Đã đưa lên 53 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 302 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 57202 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này