Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trịnh Thị Thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT DL Triệu Sơn
Quận/huyện Huyện Triệu Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 25 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 15110 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1361 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này