Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Thành Lâm
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thanhlam1974
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học A Nhơn Mỹ
Quận/huyện Huyện Chợ Mới
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Trịnh Thanh Liêm, Lê Hồng Thái
Đã đưa lên 214 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2115 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 140724 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này