Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Viết Phòng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ea Phê
Quận/huyện Huyện Krông Pak
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Lê Văn Tâm, Nguyễn Hữu Phước
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 957 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6841 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này