Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Văn Thiết
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thạch Thành 1
Quận/huyện Huyện Thạch Thành
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 31 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2791 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12669 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này