Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Kỳ Lâm
Quận/huyện Huyện Kỳ Anh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Trần Đức Thế, Lam Ngoc Nghia
Đã đưa lên 60 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2288 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8845 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này