Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Hà Tuyên
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phamtuyen
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Giao Thuỷ C
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Trần Văn Vinh, Cao Tran Toan
Đã đưa lên 196 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2143 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 20944 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này