Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Thị Minh Hải
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Dân
Quận/huyện Huyện Kinh Môn
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Lớp 4
Giới thiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 27 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 802 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8754 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này