Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Ngọc Phượng Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng Công nghệ
Quận/huyện Quận Hải Châu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 52 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3758 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 86055 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này