Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Hoàng Khâm
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ấp Bắc
Quận/huyện Huyện Cai Lậy
Tỉnh/thành Tiền Giang
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3196 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4970 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này