Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Văn Tú
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Quận/huyện Quận Liên Chiểu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Giới thiệu kỹ sư cơ điện tử
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 993 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4009 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này