Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Quốc Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạch Bằng
Quận/huyện Huyện Lộc Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Đặng Văn Nhật, Đặng Văn Nhật
Đã đưa lên 55 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1187 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 43847 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này