Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Hoàng Huy
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Phương Trung 1
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu Phó hiệu trưởng trường tiểu học Phương Trung 1, nhiều năm là giao viên giỏi!
Xác thực bởi Lê Thị Ngà, Thcs Tam Hung
Đã đưa lên 425 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 638 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 52321 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này