Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đặng Ngọc Trai
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Duy Chiến, Cao Van Ngoc
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3473 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7328 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này