Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Thái Nên
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hoàng Diệu
Quận/huyện Huyện Điện Bàn
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu thành tích tốt
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 35 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1191 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5696 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này