Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đinh Thị Ngọc Phượng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hà Huy Tập
Quận/huyện Huyện Kông Chro
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 616 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 82 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này