Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Đức Quý
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phong Khê
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Văn Yên, Phạm Trọng Tú
Đã đưa lên 20 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 7334 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 926 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này